Oktatási gyakorlat

Ismeretterjesztés

Előadások és kurzusok 1993 óta baptista, evangélikus, metodista, református és más gyülekezetekben, ifikben, egyetemi és főiskolai bibliakörökben, ifjúsági- és lelkészkonferenciákon, felekezetközi szolgálatok rendezvényein.

Weboldal 2000 óta: apologia.hu / apologetika.huhitvedelem.hu

Oktatási gyakorlat óraadóként

Féléves vallástudományi kurzus:

 • KRE-BTK Szabadbölcsészet tszk. (2013 őszi szem.) "Vallásszemlélet" kurzustematika

Féléves apologetikai és vallásismereti kurzus:

 • Pápai Református Teológia (2003, 2007)      
 • Pünkösdi Teológiai Főiskola (2000, 2003, 2005, 2008)
 • Golgota Teológiai Főiskola (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017-)

Szakdolgozatokhoz konzultáció: a BTA, EHE, GTF, KRE-HTK, PTF, DRHE, ELTE-BTK, ELTE-ÁJK különféle szakos hallgatóinak, opponálás: BTA, PTF.

Konferencia előadások

 • 2016. MRE Doktorok Kollégiuma, Debrecen: "Az iszlám és a politika" (Vallás és politika konferencia)
 • 2015. MRE Doktorok Kollégiuma, Pápa: "Iszlám fundamentalizmus, szunnita identitásválság, és az ún. Iszlám Állam"
 • 2013-2014-2015. IHS Bethesdai Esték "Spirituálhigiéné" sorozat
 • 2013. KRE "Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon" konferencia: "Jehova Tanúi Új világ fordítása" (könyvalakban ld. Felebarát vagy embertárs, Kálvin Kiadó, 2014, 153-160. oldal)
 • 2008. Eger, Evangelical Leadership Forum, European Apologetics Network: "Cult Evangelism - A Challenge"
 • 2008. BTA, Evangéliumi Protestáns Egyházak Fóruma „Ütközőpontok” konferencia: "A távol-keleti vallások Magyarországon"
 • 2007. Keresztyén Ökumenikus Társaság: "Világvallások etikája" konferencia: "A buddhista és keresztény etika összehasonlítása"
 • 2007. Millstatt, European School of Apologetics: "World Religions and Cults – A Christian Approach" course
 • 2003. Central European University: "Evangelicalism, Pentecostalism and Charismatic Movements in Hungary" conference: "Introduction to Calvary Chapel"

Publikációk

Kiadott könyvek

Szaklektorálás

Szakcikkek

 • „A girardizmus” In: Metodista Figyelő, 2016/1 (3-30. oldal)
 • „Sola Scriptura: Nuda Scriptura?”, In: Szólító szavak, The Power of Words – Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadikszületésnapjára, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, Budapest, 2015 (137-144. oldal)
 • „A Jehova Tanúi Új világ fordítása” In: Felebarát vagy embertárs – Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon, Hermeneutikai Kutatóközpont – Luther Kiadó – Kálvin Kiadó, Budapest, 2014 (153-160. oldal)        
 • „Allah - Az iszlám istenképe”, In: Metodista Figyelő 2015/1 (32-46. oldal)
 • „Az iszlám vallásszemlélete”, In: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv, KZST, 2013 (160-179. oldal)
 • Szentpétery Péter – Szalai András: „Világetosz, párbeszéd, egyez­kedő szó – Széles távlatok és szűk korlátok”, Vallástudományi Szemle 2012/2 (9-25. oldal), Theologiai Szemle 2013/4 (212-219. oldal)
 • „Úrvacsora – történeti teológiai vázlat”, Metodista Figyelő 2012/1 (12-23. oldal)
 • „Keresztség – történeti teológiai vázlat”, Metodista Figyelő 2011/1 (4-15. oldal)
 • „A neuroteológia kihívása”, Theologiai Szemle 2010/3 (176-181. oldal)
 • „Neuroteológia”, Vallástudományi Szemle 2010/2 (89-100. oldal)
 • „Szekta? Tanácsok hozzátartozóknak.” 2018/3 (14-15. oldal) – „Vallási fogyasztóvédelem” 2017/1 (46-47. oldal) – „Karácsony - pogány ünnep?” (2016/4 52-53. oldal) – „Az ún. Iszlám Állam” 2015/4 (32-34. oldal) – „Így szoktuk félreérteni a Bibliát" 2014/2 (25. oldal) – „Az egészséges és a beteg lelkiség jelei” 2013/4 (28-29. oldal) – „Vallási relativizmus” 2013/2 (24-25. oldal) – „Megváltás a világvallásokban?” 2013/1 (10-11. oldal) – „A jóga” / „Karma és reinkarnáció” 2008/2 (8-10 / 18-20. oldal) – „A világvége és a szekták” 2006/1 (12-13. oldal) In: HÍD evangélikus missziói magazin
 • „Szuperhősök, antihősök” 2011/1 (41-43. oldal) – „Stephany Meyer és a Twilight Saga, avagy az önmegtartóztatás romantikája” 2010/4 (40-41. oldal) – „Így szoktuk félreérteni a Bibliát II. 2010/2-3 60-63. oldal) – „A test” 2010/1 (40-43. oldal) – „Így szoktuk félreérteni a Bibliát I.” 2009/4 (40-42. oldal) – „Az iszlám kereszténységképe” 2009/3 (38-39. oldal) – „Stigmata” 2009/2 (40-43. oldal) – „A jóga – és amit mindenkinek joga van tudni róla” 2008/2 (12-13. oldal) – „Vallási fogyasztóvédelem” 2008/1 (14-15. oldal) – „Gyakran ismétlődő kérdések a kereszténységről” 2007/4 (12-13. oldal) – „Vallási relativizmus” 2007/3 (10-11. oldal) In: Jelige
 • „A Biblia és a Korán”, Élő Víz, 2010/2 (6-9. oldal)
 • „A buddhista és a keresztény etika összehasonlítása”, Ökumené 2004/3 (39-42. oldal)
 • „Miért pont az én gyerekem? – Tanácsok hozzátartozóknak szektaügyben”, Iskolakultúra, 2001/4 (99-104. oldal)

Riportok, interjúk

 • Szeverényi János: „A valóságot kerestem” (HÍD evangélikus magazin, 2018/3. 36-38. oldal)
 • Jakus Ágnes: "Védeni sz Istenhez vezető utat" (Parokia.hu 2014.08.18)
 • Jakus Ágnes: "Erősebb hit, kevesebb ítélkezés" (Parokia.hu, 2013.09.04)
 • Mayer Emőke: „Beszélgetés Szalai Andrással az apologetikáról”, Confessio, 2006/4. (99-102. oldal)
Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .