Oktatási gyakorlat

Ismeretterjesztés

Előadások és kurzusok 1993 óta baptista, evangélikus, metodista, református és más gyülekezetekben, ifikben, egyetemi és főiskolai bibliakörökben, ifjúsági- és lelkészkonferenciákon, felekezetközi szolgálatok rendezvényein.

Weboldal 2000 óta: apologia.hu / apologetika.huhitvedelem.hu

Oktatási gyakorlat

A Golgota Teológia Főiskolán apologetika és rendszeres teológia

  • a GTF docenseként (2017-2019)
  • megbízott óraadóként (2005, 2007, 2009, 2011, 2013-2016)

Intenzív apologetikai-vallásismereti tanfolyam megbízott előadóként

  • Wesley Teológiai Szövetség (2019)

Féléves vallástudományi kurzus megbízott előadóként

  • KRE-BTK Szabadbölcsészet tszk. (2013 őszi szem.) "Vallásszemlélet" kurzustematika

Féléves apologetikai és vallásismereti kurzus megbízott előadóként

  • Pápai Református Teológia (2003, 2007)      
  • Pünkösdi Teológiai Főiskola (2000, 2003, 2005, 2008)

Szakdolgozatokhoz konzultáció: a BTA, EHE, GTF, KRE-HTK, PTF, DRHE, ELTE-BTK, ELTE-ÁJK különféle szakos hallgatóinak, opponálás: BTA, PTF.

Konferencia előadások

  • 2019 Evangéliumi Fórum: Teológiai vita: miről érdemes és hogyan? 
  • 2019. Teológusok Párbeszédben VIII. A girardizmus
  • 2018. Golgota Keresztény Gyülekezet pásztorok és elöljárók konferenciája: „Szellemi harc” 
  • 2016. MRE Doktorok Kollégiuma, Debrecen: „Az iszlám és a politika” (Vallás és politika konferencia)
  • 2015. MRE Doktorok Kollégiuma, Pápa: „Iszlám fundamentalizmus, szunnita identitásválság, és az ún. Iszlám Állam”
  • 2013-2014-2015. IHS „Spirituálhigiéné” sorozat
  • 2013. KRE „Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon” konferencia: „Jehova Tanúi Új világ fordítása” (könyvalakban ld. Felebarát vagy embertárs, Kálvin Kiadó, 2014, 153-160. oldal)
  • 2008. Eger, Evangelical Leadership Forum, European Apologetics Network: "Cult Evangelism––A Challenge"
  • 2008. BTA, Evangéliumi Protestáns Egyházak Fóruma „Ütközőpontok” konferencia: „A távol-keleti vallások Magyarországon”
  • 2007. Keresztyén Ökumenikus Társaság: „Világvallások etikája” konferencia: „A buddhista és keresztény etika összehasonlítása”
  • 2007. Millstatt, European School of Apologetics: "World Religions and Cults – A Christian Approach" course
  • 2003. Central European University: "Evangelicalism, Pentecostalism and Charismatic Movements in Hungary" conference: "Introduction to Calvary Chapel"

Publikációk

Kiadott könyvek

Szaklektorálás

Szakcikkek

  • „Az iszlám és a politika”, In: Vallás és politika – Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről – szerk. Fazakas Sándor, Kovács Krisztián, DRHE Szociáletikai Intézet, Debrecen, 2019 (173-181 oldal) 
  • „Mi jóga, és mi nem?” parokia.hu 2019.11.27 
  • „A girardizmus” In: Metodista Figyelő, 2016/1 (3-30. oldal)
  • „Sola Scriptura: Nuda Scriptura?”, In: Szólító szavak, The Power of Words – Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadikszületésnapjára – Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, Budapest, 2015 (137-144. oldal)
  • „A Jehova Tanúi Új világ fordítása” In: Felebarát vagy embertárs – Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon  Hermeneutikai Kutatóközpont, Luther Kiadó, Kálvin Kiadó, Budapest, 2014 (153-160. oldal)        
  • „Allah - Az iszlám istenképe”, In: Metodista Figyelő 2015/1 (32-46. oldal)
  • „Az iszlám vallásszemlélete”, In: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv, KZST, 2013 (160-179. oldal)
  • Szentpétery Péter, Szalai András: „Világetosz, párbeszéd, egyez­kedő szó – Széles távlatok és szűk korlátok”, Vallástudományi Szemle 2012/2 (9-25. oldal), Theologiai Szemle 2013/4 (212-219. oldal)
  • „Úrvacsora – történeti teológiai vázlat”, Metodista Figyelő 2012/1 (12-23. oldal)
  • „Keresztség – történeti teológiai vázlat”, Metodista Figyelő 2011/1 (4-15. oldal)
  • „A neuroteológia kihívása”, Theologiai Szemle 2010/3 (176-181. oldal)
  • „Neuroteológia”, Vallástudományi Szemle 2010/2 (89-100. oldal)
  • „A buddhista és a keresztény etika összehasonlítása”, Ökumené 2004/3 (39-42. oldal)
  • „Miért pont az én gyerekem? – Tanácsok hozzátartozóknak szektaügyben”, Iskolakultúra, 2001/4 (99-104. oldal)

Ismeretterjesztő cikkek

  • „Háromságtan” 2019 / 4 (54-55. oldal) – „Harry Potter világa ” 2019 / 2 (38-39. oldal) – „Miért olyan népszerű az Alkonyat sorozat?” 2019 / 1 (44-45. oldal) – „Szekta? Tanácsok hozzátartozóknak.” 2018/3 (14-15. oldal) – „Vallási fogyasztóvédelem” 2017/1 (46-47. oldal) – „Karácsony - pogány ünnep?” (2016/4 52-53. oldal) – „Az ún. Iszlám Állam” 2015/4 (32-34. oldal) – „Így szoktuk félreérteni a Bibliát" 2014/2 (25. oldal) – „Az egészséges és a beteg lelkiség jelei” 2013/4 (28-29. oldal) – „Vallási relativizmus” 2013/2 (24-25. oldal) – „Megváltás a világvallásokban?” 2013/1 (10-11. oldal) – „A jóga” / „Karma és reinkarnáció” 2008/2 (8-10 / 18-20. oldal) – „A világvége és a szekták” 2006/1 (12-13. oldal) In: HÍD evangélikus missziói magazin
  • „Szuperhősök, antihősök” 2011/1 (41-43. oldal) – „Stephany Meyer és a Twilight Saga, avagy az önmegtartóztatás romantikája” 2010/4 (40-41. oldal) – „Így szoktuk félreérteni a Bibliát II. 2010/2-3 60-63. oldal) – „A test” 2010/1 (40-43. oldal) – „Így szoktuk félreérteni a Bibliát I.” 2009/4 (40-42. oldal) – „Az iszlám kereszténységképe” 2009/3 (38-39. oldal) – „Stigmata” 2009/2 (40-43. oldal) – „A jóga – és amit mindenkinek joga van tudni róla” 2008/2 (12-13. oldal) – „Vallási fogyasztóvédelem” 2008/1 (14-15. oldal) – „Gyakran ismétlődő kérdések a kereszténységről” 2007/4 (12-13. oldal) – „Vallási relativizmus” 2007/3 (10-11. oldal) In: Jelige
  • „A Biblia és a Korán”, Élő Víz, 2010/2 (6-9. oldal)

Riportok, interjúk

  • Szeverényi János (szerk.): Tanúim lesztek (Evangélikus Missziói Központ, 2019; 114-118. oldal)
  • Szeverényi János: „Hitvédelem – Beszélgetés dr. Szalai Andrással, az Apológia Kutatóközpont igazgatójával” (HÍD evangélikus magazin, 2018/4. 42-44. oldal)
  • Szeverényi János: „A valóságot kerestem” (HÍD evangélikus magazin, 2018/3. 36-38. oldal)
  • Jakus Ágnes: "Védeni sz Istenhez vezető utat" (Parokia.hu 2014.08.18)
  • Jakus Ágnes: "Erősebb hit, kevesebb ítélkezés" (Parokia.hu, 2013.09.04)
  • Mayer Emőke: „Beszélgetés Szalai Andrással az apologetikáról”, Confessio, 2006/4. (99-102. oldal)
Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .